بهبود عملکرد های اجرایی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (قسمت دوم)

هوش با عملکردهای اجرایی همبستگی ندارد مشکل در عملکردهای اجرایی، تاحدی می تواند شبیه کامپیوتری باشد که برنامه ریزی های خوب و فایل های خوب، با یک خروجی دستگاه  ممکن است به خطر بیافتد، مثلاً: دستگاه پرینتر کارنکند ویا مانیتور روشن و خاموش شود. یک کودک می تواند خیلی با هوش باشد، اما عملکردهای اجرایی …

بهبود عملکرد های اجرایی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (قسمت دوم) ادامه »