علت خیره شدن کودکان چیست! تشنج با خیره شدن!

خیره شدن عادی یا حملات تشنج ابسنس (پتی مال) ؟   شاید کودک شما نیز روزانه مدتی را به جایی خیره میشود و در این مدت صدای شما را نمی شنود! این حالت ممکن است ناشی از نوعی تحریکات غیر طبیعی مغزی باشد که به آن تشنج های ابسانس گفته می شود. البته حملات گهگاهی …

علت خیره شدن کودکان چیست! تشنج با خیره شدن! ادامه »