چرا مردان به همسران خود خیانت می کنند؟

9 دلیل که مردان به همسران خود خیانت می کنند

از آنجا که روابط جنسی بخش مهمی از زندگی زناشویی  است ، برخی از مردان در خارج از ازدواج خود به دنبال رفع این نیاز هستند و به همسر خود خیانت می کنند.