خیانت شوهر

توافقنامه پس از خیانت !!!!!

  آیا می توانید به همسر خیانتکارتان دوباره اعتماد کنید؟! پاسخ اکثر افراد ” نه نمی توان” است، زیرا معتقدند زمانی که فردی خیانت کند، دوباره نیز اینکار را می کند . با خیانت شالوده رابطه را از بین برده است.   آیا شما هم همین اعتقاد را دارید؟ او در چشمانتان نگاه کرده و …

توافقنامه پس از خیانت !!!!! ادامه »

همسرتان به شما خیانت کرده است ؟ در اینجا آنچه باید انجام بدهید را عنوان کرده ایم.

شوهرتان به شما خیانت کرده است ؟ در اینجا آنچه باید انجام بدهید را عنوان کرده ایم.    هنگامی که شما متوجه می شوید شوهرتان به شما خیانت کرده است ، شریکی که شما زندگی مشترک خود را با او تشکیل داده اید، فردی بی وفاست ، حس خیانت تقریبا می تواند غیر قابل تحمل …

همسرتان به شما خیانت کرده است ؟ در اینجا آنچه باید انجام بدهید را عنوان کرده ایم. ادامه »