درمان سردرد بعد از فعالیت جنسی !

یکی از انواع سردرد های که افراد را آزار می دهد،سردرد بعد از رابطه جنسی است. سردرد های مرتبط با sexual activity دو نوع است؛ نوع اول که حدود 18 درصد موارد را شامل می شود این نوع سردرد نوعی سردرد فشار نده و مبهم است که می تواند در طول رفتار جنسی یا پایان …

درمان سردرد بعد از فعالیت جنسی ! ادامه »