خونریزی بینی ناشی از اضطراب و استرس بیمارگونه

اگرچه خونریزی از بینی غالبا بعلت استرس و اضطراب شدید ایجاد نمی شود، اما در برخی موارد خون دماغ می تواند ناشی از تنش های عصبی و فشارهای روحی و روانی باشد. با این وجود، برخی از واکنش های طبیعی بدن به احساس بیم و نگرانی شدید (مانند لرزش و رعشه بدن یا تعریق زیاد …

خونریزی بینی ناشی از اضطراب و استرس بیمارگونه ادامه »