درمان های جراحی (درمان های تهاجمی) در سردرد کلاستر(خوشه ای)

ندرتا پزشکان در درمان بعضی انواع سردرد کلاستر(خوشه ای) که مقاوم به کلیه درمان های طبی بوده است بیمار را کاندید جراحی می کنند. روش های جراحی در درمان سردرد های خوشه ای مقاوم به درمان طبی   تحریک عصب اکسیپیتال در این جراحی نوعی ضربان ساز مصنوعی در پشت سر جاگذاری می شود که …

درمان های جراحی (درمان های تهاجمی) در سردرد کلاستر(خوشه ای) ادامه »