خوشبختی زناشویی در … همسران

یافته های جدید نشان داده است که یک رابطه پایدارو بلند مدت زناشویی به تنظیم احساسات همسران بستگی دارد. این مطالعه در مجله احساسات به چاپ رسیده است. محققان دریافته اند که افراد بعد از ازدواج قادر هستند آرامش خود را بدست آورند اما بعد از گذشت مدتی ،ممکن است اختلافاتی میان زوجین ایجاد شود …

خوشبختی زناشویی در … همسران ادامه »