شما چطور ؟ این موضوع را می دانستید یا خیر؟

  آمریکایی ها مشتاق علم هستند اما در یک نظر سنجی مشخص شد که اطلاعات عمومی آنها خیلی ضعیف است می دانید چرا ؟ از آنجایی که از هر 4 نفر یک نفر از آنها نمی دانستند که زمین به دور خورشید می چرخد. این بررسی شامل بیش از 2200 نفر در ایالات متحده و …

شما چطور ؟ این موضوع را می دانستید یا خیر؟ ادامه »