عادتهای بدی که در واقع برایتان خوب است

آدامس جویدن  آدامس برای سلامتی خوب است ، به افزایش قدرت حافظه و جلوگیری از هوس غذا  کمک می کند. ● آروغ زدن آروغ زدن، خارج کردن گاز دستگاه گوارش از دهان است. گرچه این عادت بد است و نشانه ی بی ادبی می باشد.اما برای درد قفسه ی سینه خوب است. ● خوردن صبحانه …

عادتهای بدی که در واقع برایتان خوب است ادامه »