ارتباط خوردن شکلات با سرطان روده

مطالعه نشان داده که دوز روزانه مصرف کاکائو می تواند خطر ابتلا به سرطان روده را کاهش دهد. مطالعات قبلی نشان داده اند که دانه غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی به ویژه کاکائو می توانند مولکول های مضر شناخته شده به عنوان رادیکال های آزاد را از بین ببرند و پیشنهاد شده است که …

ارتباط خوردن شکلات با سرطان روده ادامه »