پیامدهای خود درمانی و مصرف خود سرانه دارو

اغلب برای افراد راحت تر است که به جای هزینه کردن یا مراجعه به پزشک، به طور خودسرانه از داروهای مختلف استفاده کنند تا به این ترتیب علائم بیماری یا مشکل خود را برطرف سازند. متاسفانه خود درمانی و مصرف خودسرانه دارو پیامدهایی دارد که ارزش که معمولا مشکل آفرین خواهند بود. بهترین اقدامی که …

پیامدهای خود درمانی و مصرف خود سرانه دارو ادامه »