منوفیلیا : یک تمایل جنسی غیر معمول

منوفیلیا چیست منوفیلیا به معنی عشق و علاقه به خون دوره قاعدگی است.این تمایل جنسی گاهی “جریان” نیز نامیده می شود . قاعدگی امری عادی و طبیعی است.بدن تمام زنان سالم و طیبعی از نوجوانی و بلوغ این کار را انجام می دهد.پس چرا این مسئله همچنان هم تابو به حساب می آید؟ برخی افراد …

منوفیلیا : یک تمایل جنسی غیر معمول ادامه »