خود کشی

می ترسید که عزیزتان خود کشی کند؟ این مطلب را دنبال کنید…

 ترس خانواده ها از تهدید به خودکشی در عزیزانشان     تهدیدِ به خودکشی شاید به اندازۀ اقدام به خودکشی جدی نباشد، اما برخی مسایلی وجود دارند که اطرافیان فردی که تهدید به خودکشی می‌کند، باید به آن توجه داشته باشند. تهدیدِ به خودکشی را در ذهن جدی بگیریم. از بحث و جدل و به …

می ترسید که عزیزتان خود کشی کند؟ این مطلب را دنبال کنید… ادامه »

احتمال خود کشی در چه کسانی زیاد است؟

  بیمارانی که دچار افسردگی و وابستگی به الکل و مواد به طور همزمان هستند از افرادی هستند که خطر بالای خود کشی آنها را تهدید می کند. افسردگی عمده و وابستگی به الکل از علل مهم خود کشی های منجر به فوت در طول حیات بشر بوده است. در افسردگی 15 % از بیماران …

احتمال خود کشی در چه کسانی زیاد است؟ ادامه »