تشخیص خودشیفتگی تنها با پرسیدن یک سوال!

  تا چه حد شما موافق چنین بیانیه ای هستید” من عاشق خودم هستم”. دانشمندان معتقدند که با یک سوال راحت و آسان می توان به راحتی به تشخیص خود شیفتگی پرداخت.   خودشیفتگی برای جامعه بد است، زیرا کسانی که فقط به فکر خود و منافع خود هستند کمتر به دیگران کمک می کنند. …

تشخیص خودشیفتگی تنها با پرسیدن یک سوال! ادامه »