خود بیمار انگاری

علت گردن درد ناگهانی

هراس از بیماری یا خود بیمار پنداری | از تشخیص تا درمان

هراس از بیماری یا خود بیمار پنداری (هیپوکندریا) چیست؟   هراس از بیماری یا خود بیمار پنداری (هیپوکندریا) یک اختلال روانی است که با داشتن درگیری ذهنی و وسواس‌گونه فرد درباره وضع تندرستی خود معلوم میشود. هراس از بیماری یا خود بیمار پنداری یا هایپوکندریا یک اختلال روانی است که فرد دائم دلواپسی زیاد در …

هراس از بیماری یا خود بیمار پنداری | از تشخیص تا درمان ادامه »

خود بیمار انگاری چیست؟

خود بیمار انگاری، که هایپوکندریا نیز نامیده می شود، نگرانی در مورد داشتن یک بیماری جدی است. این وضعیت ناتوان کننده نتیجه ی ادراک نادرست از وضعیت بدنی یا ذهنی علی رغم نبود یک تشخیص پزشکی واقعی است. شخصی که از خود بیمارانگاری رنج می برد به عنوان خود بیمار انگار شناخته می شود. اغلب، حتی …

خود بیمار انگاری چیست؟ ادامه »