خود انتقادی در کودکان

همه ما از سنین پایین یاد می گیریم که به تجزیه و تحلیل خود بپردازیم. ما اطلاعاتی را از افراد دنیای اطرافمان دریافت می کنیم و یاد می گیریم که چگونه فعالیت کنیم و یا نسبت به خود شناخت پیدا می کنیم. دیویا کانان، یک روانشناس بالینی و استادیار و روانپزشک می گوید: شکل سالم …

خود انتقادی در کودکان ادامه »