راهکارهایی برای کاهش مصرف اینترنت

اینترنت این روزها تبدیل شده به ظاهری غیرقابل اجتناب. همه جا همراه و در کمین ماست. تحقیقات نشان داده اند که روزانه به طور متوسط پنج ساعت و نیم را صرف استفاده از رسانه های دیجیتال می کنیم و 221 بار به تلفن همراه خود نگاه می کنیم. در همین حال توسعه دهندگان وب سایت …

راهکارهایی برای کاهش مصرف اینترنت ادامه »