همه چیز در رابطه با خودکشی نوجوانان

خودکشی نوجوانان تراژدی مرگ یک فرد جوان به دلیل نا امیدی طاقت فرسا و سرخوردگی  برای خانواده ها ، دوستان و جامعه بسیار ناراحت کننده و تأثر برانگیز است. پدر و مادر،خواهر و برادرها و  هم‌کلاسی‌ها، همسایه‌ها و مربیان ممکن است شگفت زده شوند زیرا با خود فکر خواهند کرده که می توانستند جوان از …

همه چیز در رابطه با خودکشی نوجوانان ادامه »