علایم هشداردهنده خودکشی در نوجوانان

علیرغم اینکه نمی توان خودکشی را پیش بینی کرد اما، در سابقه کسانی که دست به خودکشی می زنند، نکات مشترکی پیدا می شود. که در مقاله زیر که برگرفته از کتاب ” لورا برک” است، چند نمونه از آن را بررسی می کنیم:   احساس غمگینی،نومیدی و بی تفاوتی بی توجهی به ظاهر شخصی …

علایم هشداردهنده خودکشی در نوجوانان ادامه »