خودشناسی

تا چه اندازه شخصیت خود را می شناسید؟

اگر کسی از شما بخواهد شخصیت خود را توصیف کنید، آیا می توانید این کار را انجام دهید؟ داشتن یک دیدگاه کامل از ویژگی های شخصیتی خود و بیان آنها در دنیای واقعی کار آسانی نیست. اگر قبلا تست شخصیت نداده اید یا مطلب زیادی در مورد شخصیت خود نخوانده اید، احتمالا بر روی بازخوردی …

تا چه اندازه شخصیت خود را می شناسید؟ ادامه »

تمرینات بهوشیاری در خانه، مفید یا مضر؟

یکی از راه های پرورش خودشناسی، تمرین بهوشیاری است. خودشناسی یعنی مشاهده. اما مشاهده ای بدون قضاوت و بدون جنگ. مشاهده ای که در آن بتوان به زمان حال نگاه کرد، اتفاقات زمان گذشته را معنا کرد و از تجربیات آن ها سود برد. اما آیا تمرین بهوشیاری همیشه مفید است؟ و آیا می توان …

تمرینات بهوشیاری در خانه، مفید یا مضر؟ ادامه »