تمرینات بهوشیاری در خانه، مفید یا مضر؟

یکی از راه های پرورش خودشناسی، تمرین بهوشیاری است. خودشناسی یعنی مشاهده. اما مشاهده ای بدون قضاوت و بدون جنگ. […]

تمرینات بهوشیاری در خانه، مفید یا مضر؟ بیشتر بخوانید »