راه های جلوگیری از خودارضایی کودکان

مشغول نگه داشتن دستان کودک با وسایلی اسباب بازی در مواقع حساس و زمینه ساز مثل زمان خواب. – اضطراب از عوامل مهم در زمینه افراط جنسی است. باید از ایجاد این زمینه در طفل خودداری به عمل آید. از ایجاد خستگی ذهنی در کودک جلوگیری به عمل آید که این خود از علل این …

راه های جلوگیری از خودارضایی کودکان ادامه »