خودکشی و خود آسیبی

اگر شما احساس می کنید کسی را می شناسید که ممکن است در معرض خطر خودکشی باشد، اطرافیان خود را از شرایط قریب الوقوع آن آگاه کنید. انگار سازی یا تصویرپردازی وابسته به خودکشی یک اصلاح پزشکی رایج برای افکار خودکشی گرایانه است است که ممکن است به پیچیدگی و دقت یک طرح از پیش …

خودکشی و خود آسیبی ادامه »