افسردگی مادران و تاثیرات آن روی کودک

افسردگی مادران به طور غیرمستقیم بر رفتار و رشد کودک تاثیر می گذارد. مادران افسرده نگاه منفی تری به فرزند خود دارند. به همین دلیل از فرزندشان بیشتر ایراد می گیرند و او را بیشتر تنبیه می کنند؛ ایرادگیری و تنبیهی که خودش، مشکلات فرزند را بیشتر می کند. افسردگی مادران به طور غیرمستقیم و …

افسردگی مادران و تاثیرات آن روی کودک ادامه »