مشکلات همراه با اختلال بیش فعالی

مشکلات همراه با اختلال بیش فعالی   ناتوانی یادگیری به معنای نقص در ۱ یا چند فرایند روانشناختی در زمینه فهمیدن و به کار بردن زبان اعم از کلامی یا نوشتاری است که بصورت نقص در زمینه گوش کردن، اندیشه کردن، صحبت کردن، هجی کردن یا خواندن، نوشتن و حساب کردن ظهور میکند. بسیارند کودکانی …

مشکلات همراه با اختلال بیش فعالی ادامه »