ارتباط مهارتهای خواندن در کودکی با هوش بالا در بزرگسالان جوان

  یک مطالعه جدید که در مجله رشد کودک منتشر شده نشان داده است که داشتن مهارت های قوی خواندن به عنوان یک کودک، پیش بینی برای سطح هوش بالاتر به عنوان یک فرد بالغ جوان است.   در مطالعات قبلی، توانایی خواندن  با بهبود بهداشت، آموزش و پرورش، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و خلاقیت …

ارتباط مهارتهای خواندن در کودکی با هوش بالا در بزرگسالان جوان ادامه »