اژدهای کوچک خوردنی و مفید

دارگون فروت( Hylocereus Polyrhizus) یکی از میوه های اصلی مردم آمریکای میانه می باشد، میوه ای که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد می کند.  بیرون این میوه خاردار است اما درون آن جبران زبری بیرون را می کند و حاوی خواص قابل توجهی می باشد که از جمله به کنترل قندخون در بیماران …

اژدهای کوچک خوردنی و مفید ادامه »