آیا جینکو در درمان آلزایمر موثر است؟

برای پیشگیری از زوال عقل مطالعات بالینی متعدد گزینه های درمانی مختلفی را بررسی کرده اند . این گزینه ها […]

آیا جینکو در درمان آلزایمر موثر است؟ بیشتر بخوانید »