زنان بعد از رابطه جنسی

در ابتدا یک رازی وجود دارد که چرا زنان تمایل دارند بعد از رابطه جنسی، توسط شریک جنسی شان (مرد) مورد نوازش قرار بگیرند و در آغوش آنها باشند؟ این ها نمی تواند رمز و رازی باشد بلکه با توجه به پژوهش های روابط جنسی به نظر میرسد که رفتار های مقاربتی در زنان و …

زنان بعد از رابطه جنسی ادامه »