خواب گردی

انواع اختلالات خواب پاراسومنیا…

پاراسومنیا اتفاقات غیر عادی در خواب، مثل کابوس های شبانه، وحشت شبانه، و خواب گردی پاراسومنیا هستند. خواب به دو مرحله ی REM (خواب با حرکات سریع چشم) و Non-REM (بدون حرکات سریع چشم) تقسیم می شود. پاراسومنیا بیشتر در طول خواب Non-REM رایج است و در برخی مراحل تا 30 درصد از کودکان را …

انواع اختلالات خواب پاراسومنیا… ادامه »

خواب و انجام فعالیت های عجیب

پاراسومنیا یک اختلال عصبی است که فرد به موجب ان  در دوران خواب کار های عجیب و متفاوتی انجام میدهد که البته روز بعد از انها اطلاعی ندارد مانند اماده کردن سه وعده غذا و یا نگارش مطالبی طولانی و دیگر .این اختلالات به نوعی  از رفتار های غیر طبیعی تشبیه میشوند و حدود 10 …

خواب و انجام فعالیت های عجیب ادامه »