کودک به چه مقدار خواب نیاز دارد؟

کودک به چه مقدار خواب نیاز دارد؟ سوال: دختر من 13 ماهه است و از 11 شب تا 7 یا 8 صبح می خوابئ او همچنین در طول روز 1 یا 2 چرت 45 دقیقه ایی دارد. آیا این مقدار خواب کافی است؟ کودک من به چه مقدار خواب نیاز دارد؟ اکثر کودکان شیرخواره ی …

کودک به چه مقدار خواب نیاز دارد؟ ادامه »