خواب کودکان

میزان خواب مورد نیاز برای دانش آموزان چقدر است ؟

میزان خواب مورد نیاز برای دانش آموزان چقدر است ؟

  میزان خواب مورد نیاز برای دانش آموزان چقدر است؟   سوال این است که  بچه ها به چه مقدار خواب نیازدارند که پاسخ  به آن آسان نیست. سازمان های حرفه ای دستورالعمل هایی را پیشنهاد می کنند که حاوی محدوده هایی برای گروه های سنی مختلف است. به عنوان مثال، بنیاد ملی خواب پیشنهاد …

میزان خواب مورد نیاز برای دانش آموزان چقدر است ؟ ادامه »

ارتباط کابوس های شبانه با تجربیات روانی دوران کودکی

  با توجه به پژوهش در دانشگاه وارویک در انگلستان، نویسندگان این مطالعه گفته اند که کابوسهای مکرر در دوران کودکی می تواند خطر ابتلا به جنون را افزایش دهد. کابوس دیدن در کودکان یک بخش طبیعی رشد آنها محسوب میشود اما فراوانی کابوس ها در بزرگسالی کاهش می یابد ، دیدن رویا در مرحله …

ارتباط کابوس های شبانه با تجربیات روانی دوران کودکی ادامه »