چند ساعت خواب برای حفظ سلامت بدن کافی است؟

میزان خوابی که بدن شما نیاز دارد، به عوامل مختلفی، بویژه سن بستگی دارد. این دستورالعمل های کلی را برای رده های سنی مختلف در نظر داشته باشید: میزان خواب مورد نیاز بدن سن 9 تا 10 ساعت خواب شبانه، بعلاوه  سه ساعت یا بیشتر خواب نیمروزی نوزاد شیرخواره 9 تا 10 ساعت خواب شبانه، …

چند ساعت خواب برای حفظ سلامت بدن کافی است؟ ادامه »