خواب و ورزش، سرعت درمان افسردگی را افزایش می دهد !

  بدن شما نیاز دارد به خوبی تغذیه شود، خوب استراحت کند و باارزش شمرده شود. اگر شما مراقبت از بدن خود را به غفلت بیاندازید می تواند به افسردگی منجر شود. موارد زیرهنگام تلاش برای مقابله با افسردگی اهمیت زیادی دارد: خواب : خواب برای بدنی سالم و متعادل ضروری است. کمبود خواب می …

خواب و ورزش، سرعت درمان افسردگی را افزایش می دهد ! ادامه »