تاثیر غذا روی خواب شبانه

اثر غذا بر خواب خوش شما . بی‌خوابی برای همه پیش می‌آید، فقط چند ثانیه بعد از این که به خواب رفتید ساعت زنگ می‌زند، آنقدر خسته هستید که نمی‌توانید از تخت خواب بلند شوید و بدتر از همه وقتی از جا بلند می‌شوید قیافته‌تان دیدنی است. . الیزابت سومر، نویسنده کتاب «غذا و روحیه» …

تاثیر غذا روی خواب شبانه ادامه »