علم می گوید: خواب و تقویت حافظه

علم می گوید: خواب و  تقویت حافظه. پس زیاد به شب بیداری سر امتحان فکر نکنید!!! خواب نقش مهمی در تشکیل خاطرات ماندگار ایفا می کند. اما سوال در اینجا بود : “کدام فرایند =  حذف اطلاعات غیر ضروری و یا تقویت اطلاعات مهم” . در حال حاضر، آخرین تحقیقات نشان می دهند که هر دو …

علم می گوید: خواب و تقویت حافظه ادامه »