تاثیر خواب بر حافظه: آیا خواب باعث فراموشی می شود؟

آیا نمی توانید به خاطر آورد که وسیله های خود را کجا گذاشته اید؟ گاهی به نظر می رسد نام ها و قرار ملاقات ها را فراموش می کنید؟ حافظه ی خود را به خاطر افزایش سن سرزنش نکنید. این مشکلات بیشتر به این خاطر است که شما خواب کافی و مناسب ندارید. در عصر …

تاثیر خواب بر حافظه: آیا خواب باعث فراموشی می شود؟ ادامه »