من سیکل خوابم برعکس شده یعنی شبها بیدارم و روزها خواب،لطفا کمکم کنید.

سیکل خواب جابجا شده در جامعه مدرن مشکل نسبتا شایعی است. درمان این مشکل معمولا زمان بر و سخت است و توسط پزشک و پس از کسب شرح حال بالینی و بررسی صورت می گیرد اما می توانید مطلب زیر را برای شروع درمان دنبال کنید. برای درمان این مشکل ابتدا می بایست اصول بهداشت …

من سیکل خوابم برعکس شده یعنی شبها بیدارم و روزها خواب،لطفا کمکم کنید. ادامه »