ارتباط بین خواب و اضافه وزن در کودکان

سعی کنید زود بخوابید و مدت زمان خوابتان نیز کافی باشد زیرا خواب تا حد زیادی به کنترل وزن کمک می کند. اکثر اوقات این سوال مطح است که: آیا تنظیم ساعت بیولوژیکی و بیشتر خوابیدن برابر با چاقی کمتر است؟ اخیرا محققان داده های مربوط به یک تحقیق را مورد بررسی قرار داده اند، …

ارتباط بین خواب و اضافه وزن در کودکان ادامه »