چگونه می توانم از کابوس شبانه ام جلوگیری کنم؟

  هرچند که این موضوع طبیعی است که هر چندوقت یک بار یک کابوس ببینیم، اما در اینجا چند تکنیک را که به شما کمک می کند تا کابوس هایتان را تحت کنترل درآورید را با هم مرور می کنیم: 1. خواب منظم داشته باشید.  سعی کنید که در زمان معینی به خواب روید و …

چگونه می توانم از کابوس شبانه ام جلوگیری کنم؟ ادامه »