در هر سنی چند ساعت خواب= سلامتی

  _    نوزاد تازه متولد شده(1 تا 2 ماه) : 14 تا 18 ساعت در طول شبانه روز _    نوزاد ( 3 تا 11 ماه ) : 13 تا 16 ساعت در طول شبانه روز _    خردسالان (1 تا 3 سال) :12 تا 14 ساعت در طول شبانه روز _    کودکان …

در هر سنی چند ساعت خواب= سلامتی ادامه »