اصول بهداشت خواب

اصول بهداشت خواب عادات بد خواب ( به عنوان بهداشت نامناسب خواب نیز نامیده می شود) در میان شایع ترین مشکلات جامعه ما هستند. بیدار ماندن های شبانه،داروها،مواد شیمیایی،کار،تلویزیون نگاه کردن و… باعث می شوند که سیکل خواب و بیداری ما بهم بریزد.   چرا بهداشت خواب برای همه ما مهم است؟ بهداشت خواب برای همه …

اصول بهداشت خواب ادامه »