زنان در مقایسه با مردان به خواب بیشتری نیاز دارند

دانشمندان دانشگاه دوک، کارولینای شمالی کشف کردند که زنان در مقایسه با مردان به خواب بیشتری احتیاج دارند. در واقع یکی از بهترین کارهایی که شوهران می توانند در حق همسر خود انجام دهند این است که به او یاد آوری کنند که بهتر است چند ساعت اضافی بخوابد و استراحت کند. دانشمندان می گویند …

زنان در مقایسه با مردان به خواب بیشتری نیاز دارند ادامه »