چه عواملی منجر می شوند ما کابوس ببینیم؟

افسردگی و اضطراب افسردگی و اضطراب در اکثر اوقات باعث می شوند که ما کابوس ببینیم. پژوهش ها نشان داده اند در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، حضور کابوس های مکرر همراه با افکار خودکشی خواهد بود. این افراد به احتمال زیادتری رویاهای استرس زا، نگران کننده و یا ترسناک میبینند. داروهای ضد افسردگی شواهدی …

چه عواملی منجر می شوند ما کابوس ببینیم؟ ادامه »