میزان خواب کافی در سنین مختلف چند ساعت است ؟

همه افراد به هنگام شب به رختخواب میروند و پس از اتمام فعالیت های روزانه شان میخوابند و این در حالیست که خواب باید یکی از الویتهای زندگی هر فرد باشد و باید به ان اهمیت داده شود تا فرد بتواند روز بعدی را با انرژی کافی اغاز نماید . کمبود خواب را همانند بدهی …

میزان خواب کافی در سنین مختلف چند ساعت است ؟ ادامه »