از کجا بفهمیم که اختلال خواب داریم؟

دربسیاری از مردم اختلالات خواب از سالها پیش وجود دارد ولی تشخیص داده نشده است. بسیاری از مشکلات خواب را تنها همبستر ما متوجه میشود  به عبارت دیگر اگر همبستری در کار نباشد ممکن است اختلال خواب شما هیچگاه تشخیص داده نشود. بسیاری از علل اختلال خواب میتواند بسیار ساده باشد.این علل شامل یک اتاق …

از کجا بفهمیم که اختلال خواب داریم؟ ادامه »