عوارض خواب آلودگی روزانه مزمن!

عوارض خواب آلودگی روزانه مزمن طبق آخرین یافته های علمی بسیار بیشتر از چیزی است که تصورش را می کنید! عوارض شناخته شده خواب آلودگی روزانه عبارتند از:  اختلال شدید عملکرد و بهره وری نقص حافظه کوتاه مدت، اختلال توجه، درک، و شناخت  اختلال درکیفیت زندگی استرس روانی و افزایش احتمال ابتلا به اختلالات روانپزشکی …

عوارض خواب آلودگی روزانه مزمن! ادامه »