خواب به “سم زدایی” مغز شما کمک می کند

تحقیقات جدید دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه روچستر نشان می دهد که حذف مواد زائد از مغز در هنگام خواب به طور فعال اتفاق می افتد. این موضوع می تواند موجب درک علمی بیشتری از کارکرد خواب و ارائه مسیرهای جدید برای درمان بیماری های مغزی شود. طبق یافته های پژوهشگران این مطالعه،محصولات حاصل از فعالیت عصبی که …

خواب به “سم زدایی” مغز شما کمک می کند ادامه »