اشتباهات رایج والدین در نحوه رفتار با کودک

والدینی که نیاز های کودک خود را نادیده میگیرند به طور ناخود اگاه رفتار نامطلوبی با وی دارند و این رفتار سلامت روانی و فیزیکی کودک در اینده را به خطر می اندازد . تعدادی از والدین نیز فریب افسانه های قدیمی در این زمینه را میخورند و چون خود بی تجربه هستند فکر میکنند …

اشتباهات رایج والدین در نحوه رفتار با کودک ادامه »